Facebook

ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил

Професионална гимназия по туризъм

Актуални новини
Няма изображение

Виртуална коледна изложба

Благодарение на всеотдайните учители в Професионална гимназия по туризъм " Н. Вапцаров" децата сами
Няма изображение

Виртуална кулинарна изложба

Виртуална кулинарна изложба на учениците от ПГТ " Никола Вапцаров" - гр. Кюстендил Благодарение на учителите
Няма изображение

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители! Професионална гимназия по туризъм " Никола Йонков Вапцаров" - гр.
Няма изображение

Родителски срещи

В ПГТ " Н. Вапцаров" - гр. Кюстендил ще се проведат родителски срещи по следния график: 8 клас - 11.09.2020
Прием в училището
Прием в гимназията - Професионална гимназия по туризъм Кюстендил
Обществени поръчки
Профил на купувача - Професионална гимназия по туризъм Кюстендил