Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Прием в гимназията

Прием в гимназията

Прием за учебната 2017/ 2018 година

След 7 клас

Специалност:Организация на тулизма и свободното време

Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност

След 7 клас

Специалност: Кетъринг

Професия: Ресторантьор

След 7 клас

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Професия: Ресторантьор

След 8 клас

Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични  и други възстановителни центрове

Професия: Изпълнител на термални процедури

След 8 клас

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия: Готвач

След 8 клас

Специалност: Кетъринг

Професия: Ресторантьор

и

Специалност: Производство и обслужване в   заведенията за хранене   и развлечения

Професия: Ресторантьор

 

Срокове за подаване на документи и записване

 

Записване:

- І етап 28.06. -30.06.2016г.   

(и подаване на документи за участие във втори етап)

 

Записване:

ІІ етап 05.07 - 07.07.2016г.

 

ІІІ етап 18.07 -19.07.2016 г.

 

Подаване на документи за участие в І етап на класиране  

01.07 – 05.07.2016г.

Записване:

- І етап 07.07.2016г.

 

Подаване на документи за участие във втори етап – 11.07.2016г.

Записване:

ІІ етап 14.07.2016г.

 

Подаване на документи за участие във ІІІ етап: 19.07.2016г.

- Записване:

ІІІ етап 21.07.2016г.