Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Самостоятелна форма на обучение

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 

1.    ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ – ОТ 08.01.2018г. ДО 26.01.2017 г.

 

2.    ИЗПИТНА СЕСИЯ АПРИЛ – ОТ 12.04.2018 Г. ДО 27.04.2018 Г.

 

3.    ИЗПИТНА СЕСИЯ ЮЛИ/АВГУСТ – ОТ 02.07.2018 Г. ДО 13.07.2018 Г.

 

                                                         ЗА 12 КЛАС – 06.08.2018 Г. ДО 10.08.2018 Г.

4.    ИЗПИТНА СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ – ОТ 03.09.2018 Г. ДО 14.09.2018 Г.

 

 

За всяка сесия ще бъде публикувано съобщение с информация за датата, началния час на изпита, мястото на провеждане, срока и мястото на оповестяване на резултатите до 3 дни преди началото на сесията.

 

 

Чл. 29г, ал.3 от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване „Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.“

 

Чл.40, ал.7 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от  обучението на учениците  „Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както

и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита