Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Подкрепа за успех

 Стартира проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. съфинансиран от Европейския социялен фонд.

От месец май ПГТ работи по проекта, който  обхваща  всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети и  риск от отпадане от училище, а също така и за талантливи деца. През месеците юли и август няма да се осъществяват занятия, те ще продължат през новата учебна година. 

През учебната 2019/ 2020 година учениците се обучават в 18 групи по обучителни затруднение по Български език и литература, Математика и Английски език. И в 2 групи по интереси "Култура и традиции в празниците в България и българските училища" и " Карвинг и декорация на кулинарни изделия"