Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Кетъринг

Професия: 811060 - Ресторантьор

 

Специалност: 8110603 - Кетъринг

 

1 паралелка – 26 ученикa

Приема по специалността, се извършва след завършен 7 клас, като от успешно положените изпити се взема удвоения резултат от изпита по български език и литература и удвоения резултат от изпита по математика от Националното външно оценяване.

В образуването на бала, освен оценките от изпитите, се включват оценките по Биология и здравно образование и химия и опазване на околната следа  от свидетелството за основно образование.