Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Кетъринг - след 8 клас

 

Професия: 811060 - Ресторантьор

 

Специалност: 8110603 - Кетъринг

 

1 паралелка – 26 ученикa

 

     Класирането за специалността се извършва след завършено основно образование по документи. В образуването на бала се включват удвоената оценка по биология, удвоената оценката по химия и оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.