Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Организация на туризма и свободното време

 

Професия: 812010 - Организатор на туристическа агентска дейност


Специалност: 8120101 - Организация на туризма и свободното време

 

1 паралелка – 26 ученикa

 

     Приема по специалността, се извършва след завършен 7 клас и успешно положени изпити по български език и литература и математика.

- Удвояване на резултата от Националното външно оценяване по Български език и литература и удвояване на резултата от Националното външно оценяване по Математика.


     - В образуването на бала, освен оценките от изпитите, се включват оценките по предметите география и І чужд език - английски език от свидетелството за основно образование.