Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - след 8 клас

 

Професия: 811060 - Ресторантьор


Специалност: 8110602 - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

 

1 паралелка – 26 ученикa

 В образуването на бала се включват удвоената оценка по биология,  удвоената оценката по химия и опазване на околната среда и оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.