Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Производство на кулинарни изделия и напитки - след 8 клас

Професия: 811070 - Готвач

Спецалност - 8110701 - Производство на кулинарни изделия и напитки

1/2 паралелка - 13 ученика

  В образуването на бала се включват удвоената оценка по биология и здравно образование, удвоената оценката по химия и опазване на околната среда  и оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.