Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавния изпит за защита на дипломен проект теоретична част ще се проведе на 19.05.2022 г. както следва:

  • Спец. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения от 9:00 часа
  • Спец. Кетъринг от 13:00 часа

Държавния изпит по практическа част ще се проведе както следва:

  • Спец. Производство и обслужване взаведенията за хранене и развлечения на 05.2022 г. 13:30 часа
  • Спец. Кетъринг на 05.2022г. от 13:30 часа

 

 

Резултатите ще бъдат обявени в училище на 03.06.2022г.