Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Представителна изява

На 07. 12. 2016 година ще се проведе представителна изява на клуб по интереси " Дигиталният свят и училището"с ръководител Марина Миланова, на тема:  Патронен празник на Професионална гимназия по туризъм " Никола Йонков Вапцаров" - гр. Кюстендил. Събитието ще се състои в сградата на гимназията от 09:40 часа. Участниците в клуба, ще представят презентация за живота и творчеството на поета Никола Вапцаров.