Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Важно! Възобновяване на присъствен учебен процес

Скъпи ученици и родители,

Уведомяваме ви, че от 04.02.2021 г. се възобновяват присъствените учебни часове на учениците от 8 и 12 клас, съгласно утвърдено седмично разписание за втори учебен срок. Учебните часове започват от 8 часа и ще са с продължителност 40 мин. 

Учениците от 9,10 и 11 клас продължават обучението си в електронната пратформа www.elearnpgtkn.com