Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Рейтингова система

Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище, на завършващите през 2016 година средното си образование ученици, публикуваме линк към уеб - базирана платформа на рейтинговата система на висшите училища на Република България. линк