Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

ДЗИ 12 клас

ВАЖНИ ДАТИ

 

Сесия май юни


Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 18 май
2022 г., начало 08,30 ч.


Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
20 май 2022 г., начало 08,30 ч.


Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26

май 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни
държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература,
за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 2022 година)

 

Сесия август септември


Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 25 август
2022 г., начало 08,30 ч.


Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
26 август 2022 г., начало 08,30 ч.


Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29
август 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните
задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български
език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната
2021 2022 година)