Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

ДЗИ 12 клас

ВАЖНИ ДАТИ

СЕСИЯ МАЙ

Български език и литература - 20 май 2020 начало 08: 00 часа

Втори държавен здрелостен изпит - 22 май 2020 начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 26 май 2020г. - 29 май 2020 г.

04. 03. 2020 - 17. 03. 2020 г. - Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

Български език и литература - 27 август 2020 начало 08: 00 часа

Втори държавен здрелостен изпит - 28 август 2020 начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 31 август 2020г. - 03 септември 2020 г.

01. 07. 2020 - 14. 07. 2020 г. - Подаване на заявление за допускане до ДЗИ