Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Самостоятелна форма на обучение

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 

1.    ИЗПИТНА СЕСИЯ НОЕМВРИ – ОТ 25.10.2021г. ДО 10.11.2021 г.

2.    ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ – ОТ 02.02.2022 Г. ДО 16.02.2022 Г.

3.    ИЗПИТНА СЕСИЯ АПРИЛ – ОТ 11.04.2022 Г. ДО 15.04.2022 Г.

4.    ИЗПИТНА СЕСИЯ ЮЛИ/ АВГУСТ – ОТ 04.07.2022 Г. ДО 18.07.2022 Г.

5.    ИЗПИТНА СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ – ОТ 01.09.2022 Г. ДО 14.09.2022Г.

 

 

За всяка сесия ще бъде публикувано съобщение с информация за датата, началния час на изпита, мястото на провеждане, срока и мястото на оповестяване на резултатите до 3 дни преди началото на сесията.

 

Чл.40, ал.7 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от  обучението на учениците  „Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита