Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Самостоятелна форма на обучение

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 

1.    ИЗПИТНА СЕСИЯ НОЕМВРИ – ОТ 19.11.2018г. ДО 07.12.2018 г.

 

2.    ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ – ОТ 14.01.2019 Г. ДО 25.01.2019 Г.

 

3.    ИЗПИТНА СЕСИЯ АПРИЛ – ОТ 08.04.2019 Г. ДО 19.04.2019 Г.

4.    ИЗПИТНА СЕСИЯ ЮЛИ/ АВГУСТ – ОТ 01.07.2019 Г. ДО 12.07.2019 Г. - И ПОПРАВИТЕЛНА ЗА ДНЕВНА ФОРМА -  ЗА 12 КЛАС – 12.08.2019 Г. ДО 16.08.2019 Г.

4.    ИЗПИТНА СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ – ОТ 02.09.2019 Г. ДО 13.09.2019 Г.

 

 

За всяка сесия ще бъде публикувано съобщение с информация за датата, началния час на изпита, мястото на провеждане, срока и мястото на оповестяване на резултатите до 3 дни преди началото на сесията.

 

 

Чл. 29г, ал.3 от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване „Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.“

 

Чл.40, ал.7 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от  обучението на учениците  „Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както

и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита