Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Самостоятелна форма на обучение

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПОД 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 ВИЖ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ

За всяка сесия ще бъде публикувано съобщение с информация за датата, началния час на изпита, мястото на провеждане, срока и мястото на оповестяване на резултатите до 3 дни преди началото на сесията.

 

Чл.40, ал.7 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от  обучението на учениците  „Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита