Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Обява за образователен медиатор

Във връзка с изпълнение на дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-001 " Подкрепа за успех", ПГТ " Н. Вапцаров"

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор

 

Прикачени документи

обява.pdf