Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

ПГТ " Никола Вапцаров" работи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Програмата съдържа два модула.

 За учебната 2022/2023 г. по Модул 1. Изкуства не са сформирани  групи за занимания в сферата на изкуствата. А по Модул 2. Спорт са сформирани отбори съответно по волейбол и баскетбол. За сформираните групи ще има нужда от специалисти/ръководители

Модул 1 – Изкуства  - няма сформирани  групи :

Модул 2 – Спорт  -са сформирани два отбора съответно по:

  • волейбол
  • баскетбол.

Целите, които ПГТ си поставя със сформирането на  отборите по волейбол и баскетбол е изграждане на  личности с креативно и нестандартно мислене, въображение, можещи да изразяват и интерпретират себе си, повишаване качеството и ефективността на училищното образование, подобряване постиженията на учениците, придобиване на ключови компетентности, развиване и реализация на  спортни заложби и потенциала на младите хора.

Това би  допринесло за изграждане на необходимите на учениците умения за 21-ви век, за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение. Училището ще развие у учениците система от универсални умения и нагласи за критично мислене, креативност, инициативност и вземане на решения, справяне с проблеми, и работа в екип.