Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)– фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ЗА ВРЪЗКА КЪМ САЙТА. ТУК

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. Себепознание - ръководител Мирослава Митова

2. Магията на българското - ръководител Даниела Лучанска

3. Дигиталният свят  - ръководител Марина Миланова

4. Сладко и солено - ръководител Пенка Георгиева

5. Клуб " Чуждестранна кухня" - ръководител Ирена Величкова

6. Екскурзовод - аниматор - ръководител Ангелина Станкова

7. Спортът начин на живот - ръководител Велислава Рашева

8. Първи стъпки в програмирането - ръководител Венцеслав Механджийски

9. Художествено слово 2 - ръководител Бойка Кукударска

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1. Български език за 9 и 10 клас- ръководител Бойка Кукударска

2. Български език и литератера 11 клас - ръководител Даниела Лучанска

3. Български език и литература 8 и 12 клас - ръководител Венета Йовчева

4. Математиката и ние - ръководител Райка Васева

5.Математика за всеки - ръководител Марина Миланова

 

 

Скъпи ученици предлагаме ви анкетата, която трябва да попълните, за да може да участвате в някой от нашите клубове.

С тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище. Твоите отговори ще помогнат при включването ти в заниманията по интереси чрез участие в предпочитана от теб извънкласна дейност.

 Не се притеснявай да споделиш своето желание и да отговаряш свободно и без притеснения.