Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Производство на кулинарни изделия и напитки

 

Специалност: “ Производство на кулинарни изделия и напитки” 8110701

Професия: “ Готвач” 811070

1 паралелка—ІІ степен

26 ученици

Балообразуване:

  • Удвояване резултата от

Националното външно оценяване по Български език и литература и удвояване на резултата от Националното външно оценяване

 по  Математика

  • Оценките по предметите

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за  основно образование