Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

История на училището

 

     Професионална гимназия по туризъм "Н. Вапцаров" - гр. Кюстендил има дългогодишна история, свързана със стремежа на Кюстендилската общественост да осигури професионална подготовка на подрастващите поколения и да отговори на потребностите на пазара.

 

     През 1909 година по инициативата на женското дружество "Майчина любов" в града се открива Професионално училище по Облекло и Трудолюбие. В него се учат деца на дребни търговци, занаятчии, служители и работници.

 

     От 1928 година до 1932 година училището прераства в Стопанско училище с 3-годишен курс на обучение. През 1945 година става Професионална девическа гимназия с 5-годишен курс на обучение.

 

     През 50 години на миналия век е известно като допълнително занаятчийско училище при Софийската търговско - индустриална камара, след което се преименува в Практическо промишлено училище. В периода 1950 г. - 1957 г. прераства в училище по трудови резерви за подготовка на изпълнителски кадри по шев и помощник - готвач. От 1957 година се утвърждава като професионално техническо по обществено хранене , а през 1963 година училището е вече Техникум с патрон "Н. Й. Вапцаров".

 

     Прераствайки в техникум училището все повече утвърждава своя авторитет, като подготвя високо квалифицирани кадри за цяла Югозападна България.

 

     ТОХ става учебно заведение с важна социална функция. Разполага с необходимата материална база с възможността обучението да протича в оптимални условия – работилници, кабинети по общообразователна и специална подготовка.

 

     През 2003 година техникума по обществено хранене се преобразува в ПГТ "Н. Й. Вапцаров" и така отговаря на най–новите тенденции и потребности на туристическия отрасъл на Кюстендилски район и страната.

 

     С новата насока в обучението и с разширяване възможностите за реализация на учащите се ПГТ става притегателен център с новите специалности: Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Организация на туризма и свободното време, Екскурзоводство, Организация на обслужването в хотелиерството, Организация в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия.