Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Прием в ПГТ за учебната 2022/2023 година

Професионална гимназия по туризъм " Никола Йонков Вапцаров" - гр. Кюстендил

Обявява прием за учебната 2022- 2023 година

Професия:  “ Ресторантьор”

Специалност:         

 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

1 паралелка— ІІІ степен на професионална квалификация - 26 ученици

Балообразуване :

  1. Удвояване на резултата от Националното външно оценяване по Български език и литература и удвояване на резултата от    Националното външно оценяване по  Математика
  2. Оценките по предметите Биология и здравно образование и

Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование

 

Професия:  “ Ресторантьор”

Специалност:         

 Производство и обслужване в заведенията за

хранене и развлечения”

1 паралелка— ІІІ степен на професионална квалификация - 26 ученици

Балообразуване :

  1. Удвояване на резултата от Националното външно оценяване по Български език и литература и удвояване на резултата от    Националното външно оценяване по  Математика
  2. Оценките по предметите Биология и здравно образование и

Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование