Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Подкрепа за успех

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

Утвърдени групи в ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Кюстендил - 2020/2021 учебна година

1. ІІ ДЗИ - Биология и здравно образование 12 клас - ръководител М. Ябукарска

2. ІІ ДЗИ - Биология и здравно образование 12 клас 2 гр - ръководител М. Ябукарска

3. ДЗИ - Български език и литература 12 а  - ръководител Б. Кукударска

4. ДЗИ - Български език и литература 12 б -  ръководител Б. Кукударска

5. Български език и литература 10 а клас - ръководител В. Йовчева

6. Български език и литература 10 б клас - ръководител Б. Кукударска

7. Български език и литература 9 а клас - ръководител Б. Кукударска

8. Български език и литература 9 б клас - ръководител Д. Лучанска

9. Български език и литература 11 б клас - ръководител В. Йовчева

10. Български език и литература 8 клас - ръководител В. Йовчева

11. Руски език - ръководител Д. Лучанска

12. Математика 10 клас- ръководител Р. Васева

13. Математика 9 клас - ръководител М. Миланова

14. Математика 11 клас - ръководител М. Миланова

15. Английски език 8 клас - ръководител Е. Петкова

16. Английски език 8 б - ръководител Е. Петкова

17 Английски език 9а клас - ръководител Д. Милева

18. Английски език 10 б клас - ръководител Д. Милева

ДОКУМЕНТИ

1. Заповед за училища включени в проекта - ТУК

2. Приложение Индивидуална карта за участие - ТУК

 

 

 

Стартира проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. съфинансиран от Европейския социялен фонд.

От месец май 2017 ПГТ работи по проекта, който  обхваща  всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети и  риск от отпадане от училище, а също така и за талантливи деца. През месеците юли и август няма да се осъществяват занятия, те ще продължат през новата учебна година. 

През учебната 2019/ 2020 година учениците се обучават в 18 групи по обучителни затруднение по Български език и литература, Математика и Английски език. И в 2 групи по интереси "Култура и традиции в празниците в България и българските училища" и " Карвинг и декорация на кулинарни изделия"