Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Бюджет

Прикачени документи

Касов отчет 30.09.2023
Касов отчет III тримесечие 2023 г.
Касов отчет второ тримесечие за 2023 г.
Анализ за второ тримесечие на 2023 г.
Касов отчет I тримесечие на 2023г
Анализ 1-во тримесечие на 2023 г.
Касов отчет IV тримесечие 2022 г.
Анализ 4 - то тримесечие 2022 г. към дата 31.12.2022г.
Касов отчет I тримесечие 2022 г.
Касов отчет II тримесечие 2022 г.
Касов отчет III тримесечие 2022 г.
Бюджет второ тримесечие, към дата 30.06.2022 г.
Бюджет на ПГТ " Н. Вапцаров" за 2022 г.
Анализ за първо тримесечие на 2022 г.
Касов отчет IV тримесечие 2021 г.
Касов отчет III тримесечие 2021 г.
Касов отчет II тримесечие 2021 г.
Касов отчет I тримесечие 2021 г.
Анализ на 4 то тримесечие
Анализ 3 то тримесечие 2021 г.
Анализ за 2 -то тримесечие 2021 г.
АНАЛИЗ - 1-ВО ТРИМ 2021Г.pdf
БЮДЖЕТ 2021.pdf
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2020.pdf
АНАЛИЗ IV-ТО ТРИМ.2020.pdf
АНАЛИЗ III-ТО ТРИМ.2020.pdf
АНАЛИЗ II-РО ТРИМ.2020.pdf
АНАЛИЗ I-ВО ТРИМ.2020.pdf
БЮДЖЕТ 2020.pdf
БЮДЖЕТ 2019.pdf
БЮДЖЕТ 2018.pdf
БЮДЖЕТ 2017.pdf
БЮДЖЕТ 2016.pdf
Отчет по бюджет 2015, към дата 31.12.2015
Отчет по бюджет 2015, към дата 30.09.2015