Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Бюджет

Прикачени документи

Касов отчет I-во тримесечие на 2024 г.
АНАЛИЗ I - то тримесечие на 2024 г.
Касов отчет IV-то тримесечие на 2023 г.
Анализ IV-то тримесечие на 2023 г.
Касов отчет 30.09.2023
Касов отчет III тримесечие 2023 г.
Касов отчет второ тримесечие за 2023 г.
Анализ за второ тримесечие на 2023 г.
Касов отчет I тримесечие на 2023г
Анализ 1-во тримесечие на 2023 г.
Касов отчет IV тримесечие 2022 г.
Анализ 4 - то тримесечие 2022 г. към дата 31.12.2022г.
Касов отчет I тримесечие 2022 г.
Касов отчет II тримесечие 2022 г.
Касов отчет III тримесечие 2022 г.
Бюджет второ тримесечие, към дата 30.06.2022 г.
Бюджет на ПГТ " Н. Вапцаров" за 2022 г.
Анализ за първо тримесечие на 2022 г.
Касов отчет IV тримесечие 2021 г.
Касов отчет III тримесечие 2021 г.
Касов отчет II тримесечие 2021 г.
Касов отчет I тримесечие 2021 г.
Анализ на 4 то тримесечие
Анализ 3 то тримесечие 2021 г.
Анализ за 2 -то тримесечие 2021 г.
АНАЛИЗ - 1-ВО ТРИМ 2021Г.pdf
БЮДЖЕТ 2021.pdf
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2020.pdf
АНАЛИЗ IV-ТО ТРИМ.2020.pdf
АНАЛИЗ III-ТО ТРИМ.2020.pdf
АНАЛИЗ II-РО ТРИМ.2020.pdf
АНАЛИЗ I-ВО ТРИМ.2020.pdf
БЮДЖЕТ 2020.pdf
БЮДЖЕТ 2019.pdf
БЮДЖЕТ 2018.pdf
БЮДЖЕТ 2017.pdf
БЮДЖЕТ 2016.pdf
Отчет по бюджет 2015, към дата 31.12.2015
Отчет по бюджет 2015, към дата 30.09.2015