Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Обществен съвет

Състав:

1. Елица Николова - родител

2. Анелия Мирева - родител

3. Румен Александров - родител

4. Антоанета Пейчева - ст. експерт ОСО към РУО гр. Кюстендил

5. Ангелина Влашка - представител на работодателите