Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Прием за учебната 2024- 2025 година

Професия: “ Готвач”

 

Специалност:  

“ Производство на кулинарни изделия и напитки”

 

1 паралелка —ІІ степен на професионална квалификация

26 ученици

Балообразуване:

  1. Удвояване на резултата от  Националното външно оценяване по  Български език и литература и удвояване на резултата от  Националното външно оценяване  по 

Математика

  1. Оценките по предметите

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от  свидетелството за  основно образование

 

Професия: “ Ресторантьор”

 

 

                             Специалност“ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”         

 

1 паралелка —ІІІ степен на професионална квалификация

26 ученици

Балообразуване:

  1. Удвояване на резултата от Националното външно оценяване по  Български език и литература и удвояване на резултата от           Националното външно оценяване  по  Математика
  2. Оценките по предметите

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от  свидетелството за  основно образование