Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

За училището

 

     ПГТ е член на АУРХБ и на асоциацията "Кетъринг".

 

     Гордост са спортните успехи на училището в регионални и областни състезания, на високо ниво са и участията на учениците в прегледите на художествената самодейност, като печелят награди и грамоти.

 

     Традиционни са връзките на гимназията с фирмите по производство на хляб, обслужване заведенията за хранене, хотелите, ресторантите и туристическите обекти.

 

     Възпитаниците на училището са търсени кадри не само в града, но и в региона.

 

     Над 40 % продължават образованието си във висшите учебни заведения. Някои от тях след завършване на висшето си образование се завръщат като преподаватели в училището.

 

     Природните дадености на Кюстендил, топлите лековити минерални извори, местността Хисърлъка и Осоговската планина, екологично чистият район са отлични предпоставки за развитие на туризма и балнеологията в региона.