Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Преподаватели в училището

 

     Педагогическият колектив е високо квалифициран и е гаранция за успешна подготовка и реализация на учениците.

 

     Една от основните задачи на учителския колектив е да създадат кадри, които адекватно да отговарят на съвременните европейски изисквания в областта на туризма. Традиционно е участието в местни, национални и регионални конкурси, състезания, изложби, базари.