Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Нови специалности от тази учебна година!

Прием след 7 клас

Специалности: Кетъринг;  Професия: Ресторантьор

Специалност: Организация на туризма и свободното време;    Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Професия: Рестораньор

 

 

Прием след 8 клас 

Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; Професия: Изпълнител на термални процедури

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Професия: Рестораньор

Специалности: Кетъринг;  Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки; Професия : Готвач