Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

ПОКАНА

ПОКАНА

ПГТ " Никола Йонков Вапцаров" кани представителите на бизнеса и науката за включване в изпълнението на Дейност 2: Подкрепа за създаване и фонкциониране на учебно - тренировъчни и/ или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/ или втори гимназиален етап по проект BG05M2OP001 - 2.015 - 0001 " Ученически практики" - 2

Желаещите трябва да имат поне 3 години професионален опит. Най късно до 16:00 часа на 29.05.2023г. следва да представят в канцеларията на училището автофиография и документ, удостоверяващ професионалния си опит.