Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Юлска изпитна сесия - самостоятелна форма

За учениците от самостоятелна форма на обучение

Подаването на заявления за Юлска изпитна сесия е до 10.06.2021г.