Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Обществена поръчка за специализиран превоз на ученици за учебната 2017/2018 г.

1. Информация АОП изтегли

2. Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП изтегли

3. Документация транспорт ученици изтегли

4. Образци на документи изтегли

5. Техническа спесификация изтегли