Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Обществена поръчка за специализиран превоз на ученици за учебната 2018/2019 г.

1. Информация АОП изтегли

2. Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП изтегли

3. Документация транспорт ученици изтегли

4. Образци на документи изтегли

5. Техническа спесификация изтегли

6. Информация АОП за удължаване на срока изтегли